Wholesale

Bergen Fiber er Miljøfyrtårn-sertifisert

Wholesale

I felt som er delfinansiert med offentlig støtte tilbyr vi et wholesale-produkt som gir tilgang til vårt fibernett.

Vi kan tilby dette produktet for enkelte områder.

For mer informasjon, kontakt

Karen Solheim Leiknes

Leder Privat
908 37 916
karen.leiknes@bergenfiber.no