Spørsmål & svar

Spørsmål og svar - Ti problemer du raskt løser selv

Hva er galt?

Din trådløse tilkobling vil i de aller fleste tilfeller fungere som forventet. Det er allikevel en del ytre faktorer som kan påvirke nettet i en negativ retning:

 • Andre trådløse nett (flere naboer bruker samme sendekanal)
 • Trådløse telefoner
 • Bluetooth enheter
 • Mikrobølgeovn / ovner / sikringsskap i nærheten
 • Annet utstyr som bruker trådløs tilkobling
 • Dersom hjemmesentralen er installert i sikringsskapet kan det slå uheldig ut på trådløs tilkobling

Andre ting som kan spille inn er at ditt trådløse signal blir delvis eller fullstendig blokkert av vegger, gulv, skap og lignende. Varmtvannsberedere og vannledninger i nærheten av hjemmesentral kan påvirke dette, og det samme kan enheter som krever relativt høy spenning. Radiosignaler tar korteste vei fra antenne til antenne og må vanligvis gjennom en del materialer. Det har for eksempel ingen hensikt å åpne kjellerdøren med mindre dette fører til at det bli fri sikt mellom trådløs sender og mottaker.

Noe av dette kan likevel løses ved å utføre noen enkle endringer på 'Mine Sider.' Under 'Internett' kan du endre innstillinger på 'Min hjemmesentral'

Noen enkle grep for å forbedre ytelsen på sitt trådløse nett kan være å skifte sendekanal, eller endre krypteringsalgoritmen.

Lager du endringer på krypteringsalgoritmen anbefaler vi også at du endrer navn på det trådløse nettet, slik at du unngår at pc melder mismatch når den forsøker å koble seg til det trådløse nettet.

Opplever du vansker med kablet tilkobling er det ønskelig at du kobler direkte fra en pc til hjemmesentralen for å utelukke feil på eget utstyr. En omstart av egen PC samt hjemmesentral kan også hjelpe da dette vil tvinge PCen til å ta IP på ny.

Hvis du merker nedsatt hastighet på kablet tilkobling til internett anbefales det at du kobler en PC direkte i hjemmesentralen med kabel og ikke gjennom egen ruter for å utelukke at eget utstyr er årsaken til vanskene du opplever.

Dersom hastigheten på speedometer.altibox.no viser nedsatt hastighet anbefales det at du kontakter din lokale leverandør for å få utført et feilsøk.

Har du ikke bilde/lyd på tv bør du i første omgang sjekke følgende:

 • HDMI/SCART kabel er koblet korrekt i tv og dekoder
 • Skru av/på dekoderen på din Altibox fjernkontroll
 • Sjekke at du har valgt korrekt kilde/source på ditt fjernsyn:

  Merke

  Knapp

  Bang & Olufsen

  V.TAPE

  Samsung

  Source

  Sony

  Symbol av firkant med pil inni

  Pioneer

  Spørsmålstegn

  Panasonic

  AV, 0 eller "TV Input AV"

  PioneerKuro

  Tastene merket under Input

  Toshiba

  Symbol av sirkel med pil inni

  LG

  Input

  Philips

  [ ]<- eller EXT eller Source

  Elfunk

  AV

  Tandberg

  Input

  Thomson

  AV

  Grundig

  AV

Får du opp en melding som sier 'Tv-portalen er for tiden utilgjengelig' bør du sjekke om dekoderen er koblet direkte i hjemmesentralen og at kablene står riktig i. Ta deretter en omstart av dekoderen ved å trekke ut strømmen og la den stå ute i 10 sekund innen du setter den i igjen. Hjelper ikke dette kan du forsøke å bruke en annen nettverkskabel for å utelukke feil på kabling innen kundeservice kontaktes.

Den hyppigste årsaken til hakking på tv er feil på kabler, veggpunkt eller svitsj. Koble direkte i dekoderen fra hjemmesentralen med en annen nettverkskabel og HDMI/SCART kabel for å utelukke feil intern kabling.

På smart-tv kan det være verdt å teste firmware, noen tver har hatt problemer som har blitt fikset ved å oppgradere dette.

Hvis din fjernkontroll ikke får kontakt med dekoderen kan du forsøke følgende:

Ny fjernkontroll

Trykk og hold inne '1' og 'OK' knappene samtidig til det blinker 3 ganger i lysdioden oppe til venstre på fjernkontrollen. For å resette fjernkontrollen til standardinstillinger trykker du og holder inne '4' og 'OK' knappene samtidig til det blinker 3 ganger i lysdioden oppe til venstre på fjernkontrollen

Gammel fjernkontroll

For å endre IR frekvens kan du enten holde inne OK+1 eller OK+4 samtidig til det blinker rødt 2 ganger på fjernkontrollen. For å resette fjernkontrollen Trykk på knappen merket tv, DVD eller Audio på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder, det vil da lyse grønt to ganger. Trykk deretter tallet 0 tre ganger. Det grønne lyset vil da blinke to ganger for å bekrefte at resettingen var vellykket.

Mangler du alle tjenester kan du i første omgang sjekke om det lyser på power. Er det ikke anbefales det at du sjekker om kontakten står skikkelig i, eventuelt forsøker en annen kontakt for å se om hjemmesentralen får strøm.

Lyser det på power og ikke link kan dette være et tegn på fiberbrudd. Da må kundeservice kontaktes for å eventuelt bestille montør for å utbedre dette.

Hvis power og link lyset er på men du mangler alle tjenester kan du forsøke en omstart av hjemmesentralen. Trekk ut kontakten, la den stå ute i 10 sekund før du setter kontakten i. Dersom du har en zyxel hjemmesentral anbefales det at du utfører en factory reset med pin-knappen på hjemmesentralen.

Har du ingen summetone på telefonen bør du forsøke å koble denne direkte i hjemmsentralen. Overganger er også en mulig feilkilde, de bør kobles fra hvis mulig. Forsøk også gjerne en test med en annen telefon for å utelukke feil på utstyr. Har du ikke en annen telefon å teste med kan du forsøke å koble fra telefonen/base-enheten og la dem stå uten strøm en liten stund innen du kobler dem til igjen.

Får du ikke sendt eller mottatt e-post med din egen klient bør du dobbeltsjekke at all informasjon er lagt til riktig. Du bør sjekke om webmailen virker for å fastslå om selve e-postkontoen virker som den skal.

Her finner du en brukerveiledning og eksempel på hvordan du setter opp din epostadresse, Brukerveiledning tilkobling internett