Hopp til hovedinnholdet

Vårt samfunnsoppdrag er å holde hjulene i gang

I dobbel forstand kan du si at vi i Bergen Fiber holder hjulene i gang.

7. april 2020
Hero_samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å holde hjulene i gang

I dobbel forstand kan du si at vi i Bergen Fiber holder hjulene i gang.

Både fordi vi leverer kritisk infrastruktur i form av et stabilt fibernett samfunnet er avhengig av. Og fordi vi gjennom sterke og offentlige eiere er opptatt av å opprettholde aktivitet som sikrer arbeidsplasser hos mange små og mellomstore bedrifter.

Les mer