Adm. dir. Tore Nyhammer (til venstre) og gruppeleder Arild Molde

Beste løsninger, best resultat

4. september 2018

Beste løsninger, best resultat

Hvordan bygger Bergen Fiber fibernettet sitt?

Adm. dir. Tore Nyhammer og gruppeleder Arild Molde

Adm. dir. Tore Nyhammer (til venstre) og gruppeleder Arild Molde

Vi tok en prat med administrerende direktør Tore Nyhammer og gruppeleder Arild Molde for å få svar. Begge har jobbet lenge med bredbånd, og vet hva de snakker om. Nå arbeider de fra hvert sitt kontor med bygge et fibernett preget av kvalitet, og å levere fiber hele veien fra A til deg.
-Det er klart at slik vi bygger nettet, det er en mer kostbar måte å bygge på. Vi må ofte dra med oss masse fiber over lange avstander, fordi vi bygger på den måten vi gjør. Vi tror det vil være et konkurranse-fortrinn for oss i fremtiden, det at vi har lagt ned så mye

fiberkabler, mener Tore.

Unik standard

Tre personer som sjekker en koblingsboks

Vi inspiserer og kvalitetssikrer fiberskjøt

Å bygge fiber slik Bergen Fiber og andre Altibox-partnere gjør er bortimot unikt kan de to fortelle. Fiberen blir ikke påvirket av noe underveis – støy eller andre ting, og sammen med gode komponenter i begge ender av lyset får sluttkunden et godt produkt.
-Vi mener jo at velger du de beste løsningene, så får en også det beste resultatet. Vi bygger én fiber helt hjem til hver enkelt, det er unikt. En deler ikke kapasitet med 1200 naboer, i verste fall, slik en gjør på enkelte coax-nett. Vi har dedikert fiber, forklarer Arild.
Arild vet hva han snakker om – han er utdannet ingeniør og har jobbet med dette en hel yrkesaktiv karrière.
-Fiberen er så bra at den har ingen begrensinger, omtrent, på hastighet. Når vi har bygget det nettet som vi har, så har vi lagt grunnlaget for fremtiden. Så kan vi skifte ut komponentene på endene etter hvert som teknologien oppgraderes, forteller Arild videre.
Om en har fått kabelen i hus har en gjort en investering som skal leve så lenge huset står.

«Cable is king»

Merking av fibertrasé i en gate

Fibertrasé

Det betyr derimot at en må ha en ekstra kabel inn til huset. Men det må til. Som en vis mann i Altibox-miljøet en gang sa: «cable is king».
-Ulempen er jo at vi kommer med en ekstra kabel hjem til folk i tillegg til det av strømkabler og telekabler de har ifra før, så en får et ekstra punkt eller inntak på huset, mener Arild.
Tore tror derimot at fiberen etter hvert er så essensiell at det etter hvert vil ha innvirkning på hva din bolig er verdt.
-Jeg tror vi innen kort tid vil se at om du skal selge et hus, så vil det påvirke prisen på boligen om en har takket ja til fiber eller ei. En kan jo tenke seg selv, en er ikke interessert i å flytte til en plass der det ikke er mulighet for skikkelig bredbåndsløsning i huset.

Ekstrem responstid

En boks viser flere fiberkabler som er skjøtet sammen

Boksen viser flere fiberkabler som er skjøtet sammen

Det mange gjerne også ikke er klar over er behovet for - og betydningen av - det som kalles responstid. Kort fortalt er responstiden den tiden det tar fra du sender en melding til en server, til du får svar tilbake. Kortere fortalt er responstid noe som er frustrerende om den er lang.
-Det er jo hvor kjapt får du svar på en «pakke» du sender, og spesielt de som driver med spill eller andre aktiviteter, de setter pris på at den er lav. Forskjellen på 10millisekund er ofte forskjellen på en vinner eller taper. Vi har ekstrem rask responstid i det nettet som vi setter opp, forklarer Arild.
Tore er enig.
-Det betyr jo også at alle applikasjoner som krever real-time, for eksempel at en spiller med en som sitter langt vekke – men det er også andre applikasjoner som gjør at en er live hele tiden med det en holder på med, det krever den responstiden en får i et fibernett.

Kvalitet koster

Alt dette medfører selvsagt at et slikt nett er dyrere å bygge ut. Dette er det derimot en veldig god grunn til.
-Det er vanskelig å si «hva koster internett», men det ligger altså ufattelig mye bak det, som kundene våre ikke ser, men som vi må overbevise de om gjennom stabilt nett, ekstremt god oppetid og rask rettetid i de tilfellene det skjer noe. Løsningene som vi bygger med, det er anerkjente produsenter, det er løsninger som brukes felles i hele Altibox-verden, det er en halv million husstander som daglig er på den teknologien. Det er en gjennomtestet og -utprøvd byggemetodikk vi har, avslutter Arild.